Nadir's Choice

PürSanat Atölyesi Osman Doruk Tasarımı Kubur

Kubur, gündelik kullanımda ve kıymetli evrak taşınması ve muhafazasında önemli bir yer tutar. Hattatlar seyahat esnasında yazı ekipmanını taşımak için kuburları kalemlik maksadıyla da kullanmışlardır. 

PürSanat Atölyesi; gelenek ve modernite arasında bir köprü ihtiyacı hissederken güzele olan teşnelik ve aşinalığın her dem dimağ ve kalplerde bulunması için gayret gösterir. Amaçları künc-i tarihe terk edilmiş gelenek anlayışından uzak, ân ve  gelecek ile yorumlanmış bir gelenek anlayışıyla eser bırakmak.

 Boy: 37 cm Çapı: 5 cm