Plumon Art of Writing

Royal Typewriter

The Royal Typewriter şirketi 1904 yılında Brooklyn New York'ta  Edward B. Hess ve Lewis C. Myers tarafından hayatına başlamıştır. 

    1926 yılına gelindiğinde, markete taşınabilir daktiloları getirmiştir. Bu Davit Franco'nun özel koleksiyonundan alınmış olan daktilo da bu dönemde üretime geçenler arasındadır. 

    Royal Daktiloları, İngiliz yazar Ian Fleming'in James Bond kitabını hayata geçirmesini sağlamıştır. Ayrıca Ernest Hemingway gibi bir çok başka ünlü yazar da bu daktiloları tercih etmiştir.  

    It is available to get an appointment to see and observe this unique piece. If you are interested you can reach us only press ''Ask Us'' button.

    Subscribe